Danh sách
địa điểm phân phối

 • CONG TY TNHH DUOC PHAM TRI TIN
  ĐỊA CHỈ: 155B ONG ICH KHIEM PHUONG THAC, Hải Châu, Đà Nẵng
 • TRUNG TAM DUOC PHAM LIEN CHIEU
  ĐỊA CHỈ: 38 LE THACH, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HONG KONG
  ĐỊA CHỈ: 261 NGUYEN HUE, PHUONG TRAN PHU, TP. Quy Nhơn, Bình Định
 • NHA THUOC THANH SON
  ĐỊA CHỈ: 473 TRAN HUNG DAO, TP. Quy Nhơn, Bình Định
 • NHA THUOC KHANH DUY
  ĐỊA CHỈ: 316 NGUYEN THAI HOC, PHUONG NGO MAY, TP. Quy Nhơn, Bình Định
 • NT DAPHARCO 44
  ĐỊA CHỈ: 18 DINH TIEN HOANG, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC KIM CHAU
  ĐỊA CHỈ: SO 48 PHAN BOI, PHUONG AN HAI BAC, TP. Quy Nhơn, Bình Định
 • NHA THUOC LIEN TINH
  ĐỊA CHỈ: 92 PHAM VAN NGHI, PHUONG THAC, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HONG DUC
  ĐỊA CHỈ: 282 ONG ICH KHIEM, PHUONG TAN CHINH, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NT AN PHUOC
  ĐỊA CHỈ: 6 PHAM VAN NGHI,THANH KHE DIST, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THANH TAM
  ĐỊA CHỈ: 140 DUNG SI THANH KHE PHUONG T, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HA PHUC
  ĐỊA CHỈ: 213 HA HUY TAP, PHUONG HOA KHE, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THU LAN 2
  ĐỊA CHỈ: 65 LE DO, PHUONG CHINH GIAN,QU, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NHA THUOC BAO ANH
  ĐỊA CHỈ: 47 HA HUY TAP, PHUONG XUAN HA,, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HUY HOANG
  ĐỊA CHỈ: 62 TRAN CAO VAN, PHUONG TAM TH, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • NT MY HOA
  ĐỊA CHỈ: 107 NGUYEN DU,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC MANH
  ĐỊA CHỈ: SO 333A NGUYEN LUONG BANG (THU, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NT NHAT MINH
  ĐỊA CHỈ: 54 NGUYEN HUY TUONG,LIEN CHIEU, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • QUAY THUOC DAPHARCO 75
  ĐỊA CHỈ: 864 TON DUC THANG PHUONG HOA K, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • QUAY THUOC DAPHARCO 119
  ĐỊA CHỈ: 316 TON DUC THANG, PHUONG HOA, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC TAN DUNG PHONG
  ĐỊA CHỈ: SO 400 TON DUC THANG PHUONG HO, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC QUANG MINH
  ĐỊA CHỈ: LO 07 KHU MAT TIEN-CHO HOA KHA, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NT DAPHARCO 80
  ĐỊA CHỈ: 62 NGUYEN LUONG BANG,LIEN CHIE, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THANH VINH
  ĐỊA CHỈ: TO 39 DA PHUOC 2 PHUONG HOA KH, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • QUAY THUOC DAPHARCO 146
  ĐỊA CHỈ: 01 NGUYEN NHU HANH, PHUONG HOA, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC MINH TAM
  ĐỊA CHỈ: 86 AU CO, PHUONG HOA KHANH BAC, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THANH LAN
  ĐỊA CHỈ: SO 100/22 PHAM NHU XUONG, PHUO, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • QT DAPHARCO 77
  ĐỊA CHỈ: 888 NGUYEN LUONG BANG,LIEN CHI, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DAPHARCO 22 (HUNG)
  ĐỊA CHỈ: 2 PHAN DINH PHUNG,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DAPHARCO 22 (HA)
  ĐỊA CHỈ: 02 PHAN DINH PHUNG,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NT CAM TU
  ĐỊA CHỈ: 556 HOANG DIEU,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DAPHARCO 24
  ĐỊA CHỈ: 431 ONG ICH KHIEM,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC PHUOC THIEN
  ĐỊA CHỈ: 370 TRUNG NU VUONG PHUONG BINH THUA,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NT PHUOC THIEN 2
  ĐỊA CHỈ: 322 HUNG VUONG,Q.THANH KHE, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • TRUNG TAM DUOC PHAM HOA VANG
  ĐỊA CHỈ: 665 TRUONG CHINH, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • NT DAPHARCO 52
  ĐỊA CHỈ: 428 TRUNG NU VUONG PHUONG BINH, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NT DAPHARCO 45
  ĐỊA CHỈ: 570 TRUNG NU VUONG,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NT DAPHARCO 33
  ĐỊA CHỈ: 391 HOANG DIEU,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC TAM PHUC
  ĐỊA CHỈ: 91 TRUNG NU VUONG, PHUONG BINH, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HOANG HONG DUC
  ĐỊA CHỈ: 60 PHAN DANG LUU,Q. HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NT DAPHARCO 166
  ĐỊA CHỈ: 100 TRUNG NU VUONG,QUAN HAI CH, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DAPHARCO 161
  ĐỊA CHỈ: NGA BA CHO TUY LOAN, XA HOA PH, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
 • DAI LY BAN LE THUOC DS NGUYEN
  ĐỊA CHỈ: THON DUONG SON, XA HOA TIEN,HU, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DAPHARCO 176
  ĐỊA CHỈ: 200 QUANG TRUNG,HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DONG GIANG
  ĐỊA CHỈ: 32 NGUYEN VAN THOAI, PHUONG MY, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • NT DAPHARCO 15
  ĐỊA CHỈ: SO 17-19 NAM THANH,NGU HANH SO, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THANH HAI
  ĐỊA CHỈ: 525 LE VAN HIEN, PHUONG HOA HA, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DUC TIN
  ĐỊA CHỈ: 05 BA HUYEN THANH QUAN,PHUONG, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • QUAY THUOC DAPHARCO 125
  ĐỊA CHỈ: 546 BAC MY AN,NGU HANH SON, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • QT DAPHARCO 92(C.NGOC)
  ĐỊA CHỈ: LO 34 C1 KHUC HAO - MAN THAI,S, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NT THINH DUC XUYEN
  ĐỊA CHỈ: 60 NGUYEN DUY HIEU,SON TRA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NT THU LAN
  ĐỊA CHỈ: 104 NGUYEN DUY HIEU,SON TRA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NT THANH THANH
  ĐỊA CHỈ: 14 NGUYEN VAN THOAI,Q.NGU HANH, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • QT DAPHARCO 91(C.NGA)
  ĐỊA CHỈ: 297 NGO QUYEN,SON TRA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • QT DAPHARCO 113(C.DU)
  ĐỊA CHỈ: 839 NGO QUYEN,SON TRA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • QT DAPHARCO 101(C.THUY
  ĐỊA CHỈ: 1104 NGO QUYEN,SON TRA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • QT DAPHARCO 112
  ĐỊA CHỈ: 122 PHAM TU,SON TRA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • QUAY THUOC DAPHARCO 100
  ĐỊA CHỈ: 30/1 LE HUU TRAC,SON TRA DISTR, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NT AN HAI BAC
  ĐỊA CHỈ: KIOS 9 CHO AN HAI BAC,SON TRA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NHA THUOC AN KHUONG
  ĐỊA CHỈ: 152 VAN DON, PHUONG NAI HIEN D, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HA THIEN
  ĐỊA CHỈ: TO 36B KHU PHO CHO MAN THAI,SO, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THANH TAM
  ĐỊA CHỈ: 12 LE TAN TRUNG, PHUONG THO QU, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NHA THUOC PHUONG ANH
  ĐỊA CHỈ: LO 06 C2 KHUC HAO PHUONG NAI H, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • NHA THUOC AN TAM
  ĐỊA CHỈ: 1 LUONG THE VINH, PHUONG AN HA, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • DAI LY LIEM
  ĐỊA CHỈ: NGA 4 BIEN HO, TP. Pleiku, Gia Lai
 • NHA THUOC QUANG TRUNG
  ĐỊA CHỈ: 07 QUANG TRUNG, PHUONG HOI THUONG, TP. Pleiku, Gia Lai
 • QUAY THUOC DOANH NGHIEP SO 02 (CONG TY DUOC - VTYT GIA LAI)
  ĐỊA CHỈ: 97 LE LOI, TP. Pleiku, Gia Lai
 • NHA THUOC MY THIEN
  ĐỊA CHỈ: 40B NGUYEN THIEN THUAT, TP. Pleiku, Gia Lai
 • NHA THUOC XUAN THUY
  ĐỊA CHỈ: 05 LE DUAN, PHUONG PHU DONG, TP. Pleiku, Gia Lai
 • NHA THUOC HOANG ANH
  ĐỊA CHỈ: 212 TRAN HUNG DAO, TP. Kon Tum, Kon Tum
 • NT THAO NGUYEN
  ĐỊA CHỈ: 1025 PHAN DINH PHUNG,, TP. Kon Tum, Kon Tum
 • NHA THUOC HOANG ANH
  ĐỊA CHỈ: TO DAN PHO 10, PHUONG NAM LY, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • NHA THUOC VIET NHAN
  ĐỊA CHỈ: SO 30 DUONG ME SUOT, PHUONG HAI DINH (CHO DONG HOI), TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • CONG TY CO PHAN DUOC PHAM QUANG BINH-QUAY THUOC SO 20
  ĐỊA CHỈ: 144 PHAN DINH PHUNG, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • CONG TY TNHH TM DUOC PHAM PHUONG ANH
  ĐỊA CHỈ: SO 28, NGUYEN THAI BINH, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • NHA THUOC SO 02 (CAO PHUONG) - CONG TY CP DUOC PHAM QUANG BINH
  ĐỊA CHỈ: 57 LY THUONG KIET, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • CHI NHANH CONG TY CO PHAN DUOC PHAM QUANG BINH TAI HUYEN QUANG TRACH
  ĐỊA CHỈ: THON MINH LOI, XA QUANG THO, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
 • QUAY THUOC MUOI EM
  ĐỊA CHỈ: THON PHONG THU, XA DIEN THO,DI, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
 • QUAY THUOC VO THI XUAN
  ĐỊA CHỈ: NHI DINH 1, XA DIEN PHUOC,DIEN BAN, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
 • HT 274
  ĐỊA CHỈ: QUOC LO 1,DUY XUYEN, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 • QUAY THUOC 156-CONG TY CO PHAN
  ĐỊA CHỈ: QUOC LO 1A, THI TRAN NAM PHUOC, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 • QUAY THUOC 153-CONG TY CPTM DUOC- SAM NGOC LINH QUANG NAM
  ĐỊA CHỈ: KHOI PHO LONG XUYEN III THI TRAN NA,DUY XUYEN, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 • HT 237
  ĐỊA CHỈ: CHO HIEP DUC, TT TAN AN,TAM KY, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
 • HT SO 9 ( HONG TUYET )
  ĐỊA CHỈ: KHOI 2, TT NUI THANH,NUI THANH, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 18B TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 6 PHAN CHU TRINH,TAM KY, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 261 TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 250 TRUNG NU VUONG,TAM KY, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC HONG NHUNG
  ĐỊA CHỈ: TO 6, THI TRAN HA LAM,THANG BI, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
 • QUAY THUOC HOANG MAI
  ĐỊA CHỈ: KHOI PHO BINH PHUOC THI TRAN T, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam
 • NHA THUOC PHUONG LIN
  ĐỊA CHỈ: 81 TRAN CAO VAN, KHOI PHO 3,, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC NGOC THACH
  ĐỊA CHỈ: THON NGOC VINH, XA DIEN NGOC,D, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
 • NHA THUOC MINH TRUNG
  ĐỊA CHỈ: 199 LE THANH TONG, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NT HUY HOANG
  ĐỊA CHỈ: 268 LY THUONG KIET - HOI AN,HO, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NHA THUOC AN PHONG
  ĐỊA CHỈ: SO 316 NGUYEN DUY HIEU PHUONG, TP. Hội An, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 216 TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 3 THAI PHIEN,HOI AN, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NHA THUOC TAY DUC TRUNG
  ĐỊA CHỈ: 22 TRAN QUY CAP, PHUONG MINH A, TP. Hội An, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 213 TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 128 TRAN HUNG DAO,HOI AN, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NHA THUOC HUY HOANG 3-CONG TY
  ĐỊA CHỈ: 412 CUA DAI, PHUONG CAM CHAU,H, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NT QUYNH THUY
  ĐỊA CHỈ: TO DAN PHO 2, TT CHAU O, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
 • NHA THUOC DUNG LOAN
  ĐỊA CHỈ: SO 243 LE TRUNG DINH PHUONG TR, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TNHH DUOC PHAM TAI THI
  ĐỊA CHỈ: 313 NGUYEN DU, PHUONG NGHIA CH, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TNHH DUOC PHAM TRUNG V
  ĐỊA CHỈ: 366 QUANG TRUNG, PHUONG TRAN H, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT MY NGOC
  ĐỊA CHỈ: 59 NGUYEN TU TAN,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT THUOC DUONG
  ĐỊA CHỈ: 394 QUANG TRUNG,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DU
  ĐỊA CHỈ: 25 NGUYEN BA LOAN, PHUONG TRAN, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NHA THUOC NAM THANH
  ĐỊA CHỈ: 441 DAI LO HUNG VUONG PHUONG TRAN P,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT ANH KHOA
  ĐỊA CHỈ: 2 NGUYEN THUY,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT KIM NGUYEN
  ĐỊA CHỈ: 790 QUANG TRUNG,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DUOC PHAM HOANG DUC
  ĐỊA CHỈ: SO 129 LE THE HIEU, PHUONG 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC NGAN HOA
  ĐỊA CHỈ: 27 PHAN BOI CHAU, PHUONG 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC TU NHAN TIEN THUONG
  ĐỊA CHỈ: TAI NHA 24 LE LOI, KHU PHO 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC PHUOC THINH
  ĐỊA CHỈ: 78 LE LOI, KHU PHO 2, PHUONG 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC THAO TAM
  ĐỊA CHỈ: TIEU KHU 2 TT AI TU H. TRIEU PHONG, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
 • NHA THUOC DONG HAI
  ĐỊA CHỈ: 227 TRAN HUNG DAO, PHUONG 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
 • NHA THUOC THUAN GIA
  ĐỊA CHỈ: 78 NGO QUYEN, PHUONG VINH NINH, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NHA THUOC THUAN THAI
  ĐỊA CHỈ: 22 NGO QUYEN, PHUONG VINH NINH, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT THANH NU
  ĐỊA CHỈ: CHO DONG BA,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT THANH NHAN
  ĐỊA CHỈ: 23 NGUYEN THIEN THUAT,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT BEN NGU
  ĐỊA CHỈ: 41 PHAN BOI CHAU,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NHA THUOC THANH CHAU
  ĐỊA CHỈ: 30 NGO QUYEN,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT TAN QUANG
  ĐỊA CHỈ: CHO DONG BA,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NHA THUOC THU HUONG
  ĐỊA CHỈ: 34 DANG HUY TRU, PHUONG TRUONG, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT CHI LANG
  ĐỊA CHỈ: 1 CHI LANG,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT VINH PHU
  ĐỊA CHỈ: 56 PHAN BOI CHAU,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT BICH NGOC
  ĐỊA CHỈ: 143 DINH TIEN HOANG,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NHA THUOC PHU DUC
  ĐỊA CHỈ: 13 NGU BINH, PHUONG AN CUU,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT BAO HUNG
  ĐỊA CHỈ: 34 BA TRIEU,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT NHAT THINH
  ĐỊA CHỈ: 67 HO DAC DI, PHUONG AN CUU,HU, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU THÔNG HÀ
  ĐỊA CHỈ: SO 2 TRAN CAO VAN PHUONG VINH, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT VINH NGHIA
  ĐỊA CHỈ: 07 PHAM VAN DONG, P. VY DA,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT PHU THUONG
  ĐỊA CHỈ: QL49, PHAM VAN DONG,HUE, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • HT SO 3
  ĐỊA CHỈ: CHO PHU BAI,HUONG THUY, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
 • QT VU THI THI
  ĐỊA CHỈ: 51 CACH MANG THANG 8-TT TU HA,, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế
 • NT Tran Hung Dao
  ĐỊA CHỈ: 194 Tran Hung Dao, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • NT Truong Giang
  ĐỊA CHỈ: 34 Nguyen Hoi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • NT Dong Hung
  ĐỊA CHỈ: 148 Vo Thi Sau, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • NT Thien Hoa
  ĐỊA CHỈ: 91 Hoang Van Thu, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • NT Thanh Binh
  ĐỊA CHỈ: 20 Nguyen Thi Minh Khai, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • HT 38 Phuc Bao
  ĐỊA CHỈ: 438 Thu Khoa Huan, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • NT Minh Thong
  ĐỊA CHỈ: 84 Nguyen Hoi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • Quầy Thuốc số 30
  ĐỊA CHỈ: 437 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • Cong Ty Duoc Pham Quang Huy
  ĐỊA CHỈ: C55 KDC Hung Vuong, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • NT Tran Phu
  ĐỊA CHỈ: 83 Tran Phu, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
 • QT Hà Anh
  ĐỊA CHỈ: 90 Nguyen Du, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • NT Phuong Trang
  ĐỊA CHỈ: 01 Ly Thường Kiêt, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • NT An Tam
  ĐỊA CHỈ: 50 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • NT Hung Lanh
  ĐỊA CHỈ: 267 duong 22/8,TDP Loc Thanh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • HT Quynh Giao
  ĐỊA CHỈ: QL1A, Cho Cam Duc, Cam Lam, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • NT LAN ANH
  ĐỊA CHỈ: 2417 Dai lo Hung Vuong, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • QT Thuy Dung
  ĐỊA CHỈ: Thon Dau Son,Xa Suoi Tan, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • NT Bao Chau
  ĐỊA CHỈ: 21 Nguyen Van Troi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • QT Minh NHUT
  ĐỊA CHỈ: 28 Ly tu trong, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
 • NT Khang An
  ĐỊA CHỈ: 176A Thong Nhat,Phuong Phuong Sai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT Viet Khanh
  ĐỊA CHỈ: 40 Lac Long Quan,TT Dien Khanh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT Khanh An
  ĐỊA CHỈ: 145 Ngo Gia tu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT Lan Chi
  ĐỊA CHỈ: Kho Cang Binh Tan, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT So 10 Yersin
  ĐỊA CHỈ: So 10 Yersin, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • QT Minh Hung
  ĐỊA CHỈ: Cay So 5 Duong 23/10, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT Thai Binh
  ĐỊA CHỈ: 131 Ngo Gia Tu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT Thuan Thao
  ĐỊA CHỈ: 85 Dong Nai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT PHUOC HOA
  ĐỊA CHỈ: 52 TRAN NHAT DUAT, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT THANH HAI
  ĐỊA CHỈ: KIOS CHO DAM, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT PHUONG NAM
  ĐỊA CHỈ: 47 NGO GIA TU, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • CTY CO PHAN DUOC PHAM KHANH HOA
  ĐỊA CHỈ: 74 THONG NHAT, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • CTY TNHH DUOC PHAM VAN THANH
  ĐỊA CHỈ: 28 THUY XUONG, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT QUANG TRUNG
  ĐỊA CHỈ: 149 NGO GIA TU, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT MINH THUY
  ĐỊA CHỈ: 140B NGUYEN TRAI, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • QT 82
  ĐỊA CHỈ: 15B DUONG 2/4, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT KHANH VAN
  ĐỊA CHỈ: 48 TO HIEN THANH, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT HUU NGHIA
  ĐỊA CHỈ: 28 NGUYEN KHUYEN, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • NT HOANG PHUC
  ĐỊA CHỈ: 79 TRAN NHAT DUAT, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
  ĐỊA CHỈ: 18 NGÔ QUYỀN, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
 • NT NHAT TAN
  ĐỊA CHỈ: 115 Tran Hung Dao, Phuong 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
 • NHA THUOC HONG VAN
  ĐỊA CHỈ: SO 12-14, DUONG NGUYEN VAN THOAI, TP. Châu Đốc, An Giang
 • NHA THUOC NHAN TIN
  ĐỊA CHỈ: SO 18, DUONG NGUYEN VAN THOAI, TP. Châu Đốc, An Giang
 • NHA THUOC TRIEU NGUYEN
  ĐỊA CHỈ: 46 NGUYEN VAN LINH, Thị xã Tân Châu, An Giang
 • NT HONG PHUC
  ĐỊA CHỈ: AP BINH HOA, TT CAI DAU, Huyện Châu Phú, An Giang
 • NHA THUOC PHI PHUNG
  ĐỊA CHỈ: 136-138 LE MINH NGUON, P. MY LONG, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NHA THUOC HIEP THANH
  ĐỊA CHỈ: 89 LE MINH NGUON, PHUONG MY LONG, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NT TRI HIEU
  ĐỊA CHỈ: 97 LE THI NHIEN, P MY LONG, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NHA THUOC NGOC MY
  ĐỊA CHỈ: 21 NGO THI NHAM, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NHA THUOC TRUNG HAU
  ĐỊA CHỈ: 807 HA HOANG HO, P.DONG XUYEN, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NT KIEU NGA
  ĐỊA CHỈ: LO 85, CHO MY XUYEN, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NHA THUOC PHUONG NGAN
  ĐỊA CHỈ: 21/6C TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NT QUOC MINH
  ĐỊA CHỈ: 1 PHAN CHU TRINH, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, TP. Long Xuyên, An Giang
 • NHA THUOC KHAI MINH 2
  ĐỊA CHỈ: SO 42 DUONG NGUYEN HUE, PHUONG 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • NT KHAI MINH
  ĐỊA CHỈ: 23 HA HUY TAP, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • NT CAM THANH
  ĐỊA CHỈ: 51/4 TRAN HUYNH, P. 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • NHA THUOC TUYET THAO 1
  ĐỊA CHỈ: 464 VO THI SAU, P.3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • NHA THUOC TU NHAN THONG NHAT
  ĐỊA CHỈ: SO 119 NGUYEN DINH CHIEU, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NT SONG AN
  ĐỊA CHỈ: 315-NGUYEN VAN TU,BEN TRE, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NT NGOC HAN
  ĐỊA CHỈ: 307 NGUYEN VAN TU, F.5,BEN TRE, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NHA THUOC NGOC HIEN
  ĐỊA CHỈ: SO 27B DOAN HOANG MINH, PHUONG 5, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NHA THUOC PHU KHUONG
  ĐỊA CHỈ: SO 312B DAI LO DONG KHOI, PHUONG PHU KHUONG, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NHA THUOC CHI NHAN (MINH NGOC 2)
  ĐỊA CHỈ: SO 97,TRAN HUNG DAO,KHOM 4,PHUONG 5, TP. Cà Mau, Cà Mau
 • QUAY THUOC TIEN HUNG
  ĐỊA CHỈ: 98 QL1A, AP 2, XA TAC VAN, TP. Cà Mau, Cà Mau
 • NHA THUOC VIET HUNG
  ĐỊA CHỈ: 8 PHAN DINH PHUNG, KHOM 2, PHUONG 4, TP. Cà Mau, Cà Mau
 • NHA THUOC SO 1
  ĐỊA CHỈ: 154 LE LOI, TP. Cà Mau, Cà Mau
 • NHA THUOC HONG DAO
  ĐỊA CHỈ: 102 LY THUONG KIET, PHUONG 7, TP. Cà Mau, Cà Mau
 • NHA THUOC AN THOI
  ĐỊA CHỈ: 294 CMT8, P. Bui Huu Nghia, Quận Bình Thủy, Cần Thơ
 • NT PHUOC NGOC
  ĐỊA CHỈ: 49 Nguyen Van Cu, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ