Danh sách
địa điểm phân phối

 • BV DK BUU DIEN (CO SO 2)
  LO B9 THANH THAI, P.15, DISTRICT10, HCMCT
 • BV MAT- NT KHOA DIEU TRI THEO
  280 DIEN BIEN PHU, DISTRICT3, HCMCT
 • CHI NHANH CONG TY CO PHAN DUOC PHAM BENNET- NHA THUOC HOANG KIM
  61 DUONG 3/2, PHUONG 11, DISTRICT10, HCMCT
 • BENH VIEN DA KHOA BUU DIEN
  ĐỊA CHỈ: LO B9 THANH THAI, P15, DISTRICT10, HCMCT