Danh sách
địa điểm phân phối

 • NHA THUOC HA PHUC
  ĐỊA CHỈ: 213 HA HUY TAP, PHUONG HOA KHE, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • QUAY THUOC DAPHARCO 119
  ĐỊA CHỈ: 316 TON DUC THANG, PHUONG HOA, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC TAN DUNG PHONG
  ĐỊA CHỈ: SO 400 TON DUC THANG, PHUONG HO, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC MINH TAM
  ĐỊA CHỈ: 86 AU CO, PHUONG HOA KHANH BAC, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THANH LAN
  ĐỊA CHỈ: SO 98 PHAM NHU XUONG, Liên Chiếu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DAPHARCO 24
  ĐỊA CHỈ: 431 ONG ICH KHIEM, HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DAPHARCO 33
  ĐỊA CHỈ: 391 HOANG DIEU, HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC TAM PHUC
  ĐỊA CHỈ: 91 TRUNG NU VUONG, PHUONG BINH, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HOANG HONG DUC
  ĐỊA CHỈ: 60 PHAN DANG LUU, Q. HAI CHAU, Hải Châu, Đà Nẵng
 • NHA THUOC THANH HAI
  ĐỊA CHỈ: 525 LE VAN HIEN, PHUONG HOA HA, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • NHA THUOC DUC TIN
  ĐỊA CHỈ: 05 BA HUYEN THANH QUAN, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • NHA THUOC HOANG ANH
  ĐỊA CHỈ: 212 TRAN HUNG DAO, TP. Kon Tum, Kon Tum
 • NT THAO NGUYEN
  ĐỊA CHỈ: 1025 PHAN DINH PHUNG,, TP. Kon Tum, Kon Tum
 • NHA THUOC HOANG ANH
  ĐỊA CHỈ: TO DAN PHO 10, PHUONG NAM LY, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • NHA THUOC VIET NHAN
  ĐỊA CHỈ: SO 30 DUONG ME SUOT, PHUONG HAI DINH (CHO DONG HOI), TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • CONG TY CO PHAN DUOC PHAM QUANG BINH-QUAY THUOC SO 20
  ĐỊA CHỈ: 144 PHAN DINH PHUNG, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • CONG TY TNHH TM DUOC PHAM PHUONG ANH
  ĐỊA CHỈ: SO 28, NGUYEN THAI BINH, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • NHA THUOC SO 02 (CAO PHUONG) - CONG TY CP DUOC PHAM QUANG BINH
  ĐỊA CHỈ: 57 LY THUONG KIET, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • CHI NHANH CONG TY CO PHAN DUOC PHAM QUANG BINH TAI HUYEN QUANG TRACH
  ĐỊA CHỈ: THON MINH LOI, XA QUANG THO, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
 • QUAY THUOC MUOI EM
  ĐỊA CHỈ: THON PHONG THU, XA DIEN THO,DI, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
 • QUAY THUOC VO THI XUAN
  ĐỊA CHỈ: NHI DINH 1, XA DIEN PHUOC,DIEN BAN, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
 • HT 274
  ĐỊA CHỈ: QUOC LO 1,DUY XUYEN, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 • QUAY THUOC 156-CONG TY CO PHAN
  ĐỊA CHỈ: QUOC LO 1A, THI TRAN NAM PHUOC, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 • QUAY THUOC 153-CONG TY CPTM DUOC- SAM NGOC LINH QUANG NAM
  ĐỊA CHỈ: KHOI PHO LONG XUYEN III THI TRAN NA,DUY XUYEN, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 • HT 237
  ĐỊA CHỈ: CHO HIEP DUC, TT TAN AN,TAM KY, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
 • HT SO 9 ( HONG TUYET )
  ĐỊA CHỈ: KHOI 2, TT NUI THANH,NUI THANH, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 18B TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 6 PHAN CHU TRINH,TAM KY, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 261 TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 250 TRUNG NU VUONG,TAM KY, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC HONG NHUNG
  ĐỊA CHỈ: TO 6, THI TRAN HA LAM,THANG BI, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
 • QUAY THUOC HOANG MAI
  ĐỊA CHỈ: KHOI PHO BINH PHUOC THI TRAN T, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam
 • NHA THUOC PHUONG LIN
  ĐỊA CHỈ: 81 TRAN CAO VAN, KHOI PHO 3,, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC NGOC THACH
  ĐỊA CHỈ: THON NGOC VINH, XA DIEN NGOC,D, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
 • NHA THUOC MINH TRUNG
  ĐỊA CHỈ: 199 LE THANH TONG, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NT HUY HOANG
  ĐỊA CHỈ: 268 LY THUONG KIET - HOI AN,HO, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NHA THUOC AN PHONG
  ĐỊA CHỈ: SO 316 NGUYEN DUY HIEU PHUONG, TP. Hội An, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 216 TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 3 THAI PHIEN,HOI AN, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NHA THUOC TAY DUC TRUNG
  ĐỊA CHỈ: 22 TRAN QUY CAP, PHUONG MINH A, TP. Hội An, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 213 TRUC THUOC C
  ĐỊA CHỈ: 128 TRAN HUNG DAO,HOI AN, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NHA THUOC HUY HOANG 3-CONG TY
  ĐỊA CHỈ: 412 CUA DAI, PHUONG CAM CHAU,H, TP. Hội An, Quảng Nam
 • NT QUYNH THUY
  ĐỊA CHỈ: TO DAN PHO 2, TT CHAU O, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
 • NHA THUOC DUNG LOAN
  ĐỊA CHỈ: SO 243 LE TRUNG DINH PHUONG TR, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TNHH DUOC PHAM TAI THI
  ĐỊA CHỈ: 313 NGUYEN DU, PHUONG NGHIA CH, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TNHH DUOC PHAM TRUNG V
  ĐỊA CHỈ: 366 QUANG TRUNG, PHUONG TRAN H, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT MY NGOC
  ĐỊA CHỈ: 59 NGUYEN TU TAN,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT THUOC DUONG
  ĐỊA CHỈ: 394 QUANG TRUNG,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DU
  ĐỊA CHỈ: 25 NGUYEN BA LOAN, PHUONG TRAN, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NHA THUOC NAM THANH
  ĐỊA CHỈ: 441 DAI LO HUNG VUONG PHUONG TRAN P,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT ANH KHOA
  ĐỊA CHỈ: 2 NGUYEN THUY,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • NT KIM NGUYEN
  ĐỊA CHỈ: 790 QUANG TRUNG,QUANG NGAI, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DUOC PHAM HOANG DUC
  ĐỊA CHỈ: SO 129 LE THE HIEU, PHUONG 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC NGAN HOA
  ĐỊA CHỈ: 27 PHAN BOI CHAU, PHUONG 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC TU NHAN TIEN THUONG
  ĐỊA CHỈ: TAI NHA 24 LE LOI, KHU PHO 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC PHUOC THINH
  ĐỊA CHỈ: 78 LE LOI, KHU PHO 2, PHUONG 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • NHA THUOC THAO TAM
  ĐỊA CHỈ: TIEU KHU 2 TT AI TU H. TRIEU PHONG, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
 • NHA THUOC VINH PHU
  ĐỊA CHỈ: 56 PHAN BOI CHAU, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 • NT Hung Lanh
  ĐỊA CHỈ: 267 duong 22/8,TDP Loc Thanh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • HT Quynh Giao
  ĐỊA CHỈ: QL1A, Cho Cam Duc, Cam Lam, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • NT LAN ANH
  ĐỊA CHỈ: 2417 Dai lo Hung Vuong, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • QT Thuy Dung
  ĐỊA CHỈ: Thon Dau Son,Xa Suoi Tan, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • NT Bao Chau
  ĐỊA CHỈ: 21 Nguyen Van Troi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • QT Minh NHUT
  ĐỊA CHỈ: 28 Ly tu trong, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
 • CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
  ĐỊA CHỈ: 18 NGÔ QUYỀN, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
 • NT NHAT TAN
  ĐỊA CHỈ: 115 Tran Hung Dao, Phuong 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
 • NHA THUOC HONG VAN
  ĐỊA CHỈ: SO 12-14, DUONG NGUYEN VAN THOAI, TP. Châu Đốc, An Giang
 • NHA THUOC TRIEU NGUYEN
  ĐỊA CHỈ: 46 NGUYEN VAN LINH, Thị xã Tân Châu, An Giang
 • NT HONG PHUC
  ĐỊA CHỈ: AP BINH HOA, TT CAI DAU, Huyện Châu Phú, An Giang
 • NHA THUOC KHAI MINH 2
  ĐỊA CHỈ: SO 42 DUONG NGUYEN HUE, PHUONG 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • NHA THUOC TU NHAN THONG NHAT
  ĐỊA CHỈ: SO 119 NGUYEN DINH CHIEU, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NT SONG AN
  ĐỊA CHỈ: 315-NGUYEN VAN TU,BEN TRE, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NT NGOC HAN
  ĐỊA CHỈ: 307 NGUYEN VAN TU, F.5,BEN TRE, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NHA THUOC NGOC HIEN
  ĐỊA CHỈ: SO 27B DOAN HOANG MINH, PHUONG 5, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NHA THUOC PHU KHUONG
  ĐỊA CHỈ: SO 312B DAI LO DONG KHOI, PHUONG PHU KHUONG, TP. Bến Tre, Bến Tre
 • NHA THUOC CHI NHAN (MINH NGOC 2)
  ĐỊA CHỈ: SO 97, TRAN HUNG DAO, KHOM 4, PHUONG 5, TP. Cà Mau, Cà Mau
 • Nha Thuoc Pham Huynh
  ĐỊA CHỈ: SO 328, DUONG NGUYEN SINH SAC, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
 • Nha Thuoc Tiep Hong Ngan
  ĐỊA CHỈ: SO 02 PHAM HUU LAU, PHUONG 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • NT MINH PHUC
  ĐỊA CHỈ: SO 258, DUONG TRAN HUNG DAO, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
 • NT THIEN PHUC 2
  ĐỊA CHỈ: 307 QL 80,NGUYEN SINH SAC, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
 • NHA THUOC NGOC HA
  ĐỊA CHỈ: SO 33 NGUYEN DU, PHUONG 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • NT NGOC HAI
  ĐỊA CHỈ: 175 HUNG VUONG P.2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • DAI LY TRAN TA DON
  ĐỊA CHỈ: SỐ 15 LE HONG PHONG, P1, (0918331967), TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • NT PHUOC THO
  ĐỊA CHỈ: 76 DOC BINH KIEU, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • NHA THUOC DUY KHOA
  ĐỊA CHỈ: SO 13 DUONG 30/4, PHUONG 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • NHA THUOC CONG THANH
  ĐỊA CHỈ: SO 149 DUONG 30/4, KHU VUC 2,, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
 • NHA THUOC QUACH BUNG
  ĐỊA CHỈ: SO 155, DUONG 30/4, AP 2,TT LONG MY, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
 • NHA THUOC HUYNH HUNG
  ĐỊA CHỈ: SO 53, DUONG NGUYEN TRUNG TRUC, P7, VI THANH, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
 • NHA THUOC THANH KIEU
  ĐỊA CHỈ: 84 NGUYEN TRUNG TRUC, P. VINH BAO, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT ANH TUAN
  ĐỊA CHỈ: 107 NGUYEN TRUNG TRUC, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT BAO KHANH
  ĐỊA CHỈ: 307 NGUYEN BINH KHIEM, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT CUONG
  ĐỊA CHỈ: 105 NGUYEN TRUNG TRUC, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT DUC HUNG
  ĐỊA CHỈ: 265 NGUYEN BINH KHIEM, P.VINH THANH, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT NGOC ANH
  ĐỊA CHỈ: 198 NGUYEN BINH KHIEM, P.VINH THANH, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT THAI BINH
  ĐỊA CHỈ: 01 HAI BA TRUNG,P.VINH QUANG, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT BICH TUYET
  ĐỊA CHỈ: 69 LE LOI, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT HOANG AI
  ĐỊA CHỈ: 5 NGUYEN CHI THANH (CHO RACH SOI), TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT GIANG NAM
  ĐỊA CHỈ: 14A TRAN PHU, P.VINH THANH, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • CONG TY CO PHAN DUOC VA VAT TU Y TE KIEN GIANG
  ĐỊA CHỈ: SO 458 NGO QUYEN, PHUONG VINH LAC, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NHA THUOC KIM PHAT
  ĐỊA CHỈ: SO 192 NGO QUYEN, PHUONG VINH BAO, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NHA THUOC VIET BINH
  ĐỊA CHỈ: SO 50 NGUYEN AN NINH, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NHA THUOC CUONG 2
  ĐỊA CHỈ: 107D NGUYEN AN NINH, P. VINH LAC, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • NT CHANH
  ĐỊA CHỈ: 158 H, O3,KHU A, DUONG 3/2, TT, Huyện Đức Hòa, Long An
 • NT BACH YEN 2
  ĐỊA CHỈ: 8 QUOC LO 62,P.2,TAN AN, TP. Tân An, Long An
 • NHA THUOC NGOC CUC - CHI PHUONG NGAN
  ĐỊA CHỈ: SO 65, AP CA, THI TRAN TAN HIEP, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
 • NT KIM HUONG
  ĐỊA CHỈ: 525 DIEN BIEN PHU, P6,TRA VINH, TP. Trà Vinh, Trà Vinh
 • NT HAI AU
  ĐỊA CHỈ: 38 VO THI SAU XOM 4 P.3,TRA VINH, TP. Trà Vinh, Trà Vinh
 • QUAY THUOC SO 101-CHI NHANH CONG TY THUC PHAM BAC GIANG
  ĐỊA CHỈ: SO NHA 166, KHU TRUONG CHINH,, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
 • QT 1 DS HOANG THI NGOC
  ĐỊA CHỈ: SỐ 8 NGÕ 294 ĐƯỜNG LÊ LỢI, TP. BẮC GIANG, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang
 • QT SO 1 DS NG THI HONG - 01667482265
  ĐỊA CHỈ: 154 LY THUONG KIET, TT LIM, TIEN DU, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
 • QUAY THUOC SO 01 CONG TY CO PHAM KY THIEN - 0977094042
  ĐỊA CHỈ: SO 11 HAI BA TRUNG, THI TRAN LIM, TIEN DU, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
 • QT SO 5 NGUYEN THI HUONG - 0976566826
  ĐỊA CHỈ: 21 NGUYEN VAN CU NINH XA, BAC NINH, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 • QT SO 2 PHAM NGOC BICH - 01682112237
  ĐỊA CHỈ: 463 DUONG NGUYEN TRAI, VO CUONG, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 • QUAY THUOC SO 04 THUOC CONG TY CP DUOC PHAM BAC NINH - 02223822302
  ĐỊA CHỈ: 238 TRAN HUNG DAO,THANH PHO BAC NINH, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 • QT SO 25 - 01686598182
  ĐỊA CHỈ: SO 8 VU KIET,THANH PHO BAC NINH, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 • HT HAI PHONG - DS PHAM THI THU HA
  ĐỊA CHỈ: 482 PHU THUONG DOAN-P.DONG HAI,HAI AN, Hải An, Hải Phòng
 • QUAY THUOC SO 2 - 0989632799
  ĐỊA CHỈ: SO 166 NGUYEN CHE NGHIA, Huyện Gia Lộc, Hải Dương
 • NT THAI BINH - 0974053526
  ĐỊA CHỈ: 221 NGUYEN LUONG BANG, TP. Hải Dương, Hải Dương
 • HT.NGUYEN CHI LINH (NT ANH NGUYET) - 0968080246
  ĐỊA CHỈ: 315 NGUYEN TRAI, TX. CHI LINH, TP. Hải Dương, Hải Dương
 • NHA THUOC 303A HAI BA TRUNG
  ĐỊA CHỈ: SO 299 HAI BA TRUNG, PHUONG CAT DAI, Lê Chân, Hải Phòng
 • NT 303 DS DAM
  ĐỊA CHỈ: 303 HAI BA TRUNG, CAT DAI, Lê Chân, Hải Phòng
 • NHA THUOC THANH THUY 307
  ĐỊA CHỈ: 301 PHO HAI BA TRUNG, CAT DAI, Lê Chân, Hải Phòng
 • NHA THUOC VU TON
  ĐỊA CHỈ: 846 TRUONG CHINH, TO DAN PHO TRUONG CHINH, Kiến An, Hải Phòng
 • NT 406 DS NGA
  ĐỊA CHỈ: 406 TON DUC THANG, AN DONG, AN DUONG, Huyện An Dương, Hải Phòng
 • NHA THUOC 164
  ĐỊA CHỈ: 164 HANG KENH, HANG KENH, Lê Chân, Hải Phòng
 • NT 258 DS HUYNH
  ĐỊA CHỈ: 258 TRAN THANH NGO,, Kiến An, Hải Phòng
 • NT BAO LINH
  ĐỊA CHỈ: 297 HAI BA TRUNG, CAT DAI, Lê Chân, Hải Phòng
 • CONG TY TNHH DUOC PHAM HAU VU
  ĐỊA CHỈ: SO 9 LE CHAN, PHUONG ME LINH, Lê Chân, Hải Phòng
 • CONG TY TNHH DUOC PHAM VIET DUNG
  ĐỊA CHỈ: SO 22 TRAN NGUYEN HAN, PHUONG CAT DAI, Lê Chân, Hải Phòng
 • QT PHAN THI VIET
  ĐỊA CHỈ: 507 DUONG 26/3, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
 • QUAY THUOC SO 20
  ĐỊA CHỈ: KHU 3, THI TRAN CHI NE,LAC THUY, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
 • NT THANH THUY
  ĐỊA CHỈ: 19/16(SO CU)48/16(SO MOI) NGO QUYEN,, TP. Hòa Bình, Hòa Bình
 • NT YEN NGA
  ĐỊA CHỈ: 216 DIEN BIEN 2, P LE LOI, HUNG YEN, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
 • QUAY THUOC TUYET THANH
  ĐỊA CHỈ: XOM 1, XA TRUC THAI,TRUC NINH, TP. Nam Định, Nam Định
 • QUAY THUOC HÀ THẢO CHI - 0904606684
  ĐỊA CHỈ: KHỐI 3, PHUONG NGHI HUONG, TX CUA LO, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
 • NT HUONG MO
  ĐỊA CHỈ: KHOI 12 NGUYEN SINH SAC, TP. Vinh, TP. Vinh, Nghệ An
 • QUAY THUOC SO 2 CHI NHANH DUOC PHAM DIEN CHAU (NT NGA THANG) - 0914595262
  ĐỊA CHỈ: KHỐI 4 THỊ TRẤN DIỄN CHÂU, Huyện Diễn Châu, Nghệ An
 • NHA THUOC NGOC KHANG
  ĐỊA CHỈ: SO 159 DUONG NGUYEN PHONG SAC, TP. Vinh, Nghệ An
 • NHA THUOC OANH TU
  ĐỊA CHỈ: SỐ 178 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, TP. Vinh, Nghệ An
 • NHA THUOC QUYNH PHUONG
  ĐỊA CHỈ: SỐ 144 NGUYỄN PHONG SẮC, TP. Vinh, Nghệ An
 • NHA THUOC NGUYEN SY NOI
  ĐỊA CHỈ: SO 128,ĐƯỜNG HÀ HUY TẬP, TP. Vinh, Nghệ An
 • CONG TY TNHH DUOC PHAM TRANG AN
  ĐỊA CHỈ: SO 20 HAI THUONG LAN ONG, P. PHUC THANH, TP. Ninh Bình, Ninh Bình
 • NHA THUOC DUC THIEN
  ĐỊA CHỈ: SO NHA 214, PHO HAN THUYEN, PHUONG TAN DAN, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ
 • (NT NGUYET CHAU)
  ĐỊA CHỈ: TO 9, KHU 1, PHUONG VAN PHU, VIET TRI, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ
 • NHA THUOC BICH HANG
  ĐỊA CHỈ: KHU 3, PHUONG VAN PHU, VIET TRI, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ
 • NT SO 6 - CTY CP DUOC VTYT QUANG NINH (CHI TRAN THI THUY HANG)
  ĐỊA CHỈ: KIOT CHO DIA CHAT - P. CAM TRUNG, Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • NT LAM DOAN - NGUYEN THI DOAN
  ĐỊA CHỈ: SO 365 - DUONG TRAN PHU, Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • QT SO 82 - CTY CP DUOC VTYT QUANG NINH - NGUYEN THI PHUONG
  ĐỊA CHỈ: KIOT CHO CAM DONG - P. CAM DONG, Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • QT SO 39 - CTY CP DUOC VTYT QUANG NINH - DUONG THI QUYEN
  ĐỊA CHỈ: KIOT CHO DIA CHAT - P. CAM TRUNG, Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • NT MINH ANH - CHU NT: DANG PHUONG THAO
  ĐỊA CHỈ: TO 1 - KHU 7 - P CAI DAM, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • NT HUONG TRANG - CHU NT: PHAM QUYNH TRANG
  ĐỊA CHỈ: SO 461 TO 11- KHU 4 - P. HA LAM, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • NT HANG NGOC - VU THI HANG
  ĐỊA CHỈ: SO 172 - TUE TINH - P. THANH SON, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh
 • QUAY THUOC DOANH NGHIEP THUY NINH- TRUNG TAM DUOC PHAM DONG HUNG
  ĐỊA CHỈ: TO 3, THI TRAN DONG HUNG,DONG HUNG, Huyện Đông Hưng, Thái Bình
 • CONG TY CO PHAN SAO MAI
  ĐỊA CHỈ: KM SO 4, DUONG HUNG VUONG, P. PHUC KHANH, TP. Thái Bình, Thái Bình
 • NHA THUOC DUNG GIANG
  ĐỊA CHỈ: 384 DUONG 17/8,TUYEN QUANG, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
 • NT LE THI BE
  ĐỊA CHỈ: SO 380,DUONG 17/08, P.PHAN THIET, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
 • QUAY THUOC NGUYEN THI DUC - Chi Duc - 0972528296
  ĐỊA CHỈ: KHU 1, THON THUONG VIEN, THI TRAN THO TANG,VINH TUONG, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
 • CTY LIEN LONG - 0974977030
  ĐỊA CHỈ: DUONG NGUYEN TAT THANH, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • NHA THUOC VINPHACO SO 1 - CONG
  ĐỊA CHỈ: 5 LE XOAY, NGO QUYEN,VINH YEN, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • NT NGUYEN THI MY HANH - 0987435568
  ĐỊA CHỈ: DUONG TON DUC THANG, KHAI QUAN, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DUOC PHAM SON THUY
  ĐỊA CHỈ: SO 509 DUONG YEN NINH, TO 55,, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái
 • Nhà thuốc Minh
  ĐỊA CHỈ: 78A, Lý Thường Kiệt, P 1, TP Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Nhà thuốc Lê Huỳnh
  ĐỊA CHỈ: 284 Trương Công Định, P3, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Nhà thuốc Nguyên Lâm
  ĐỊA CHỈ: 177 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • NT AN BINH
  ĐỊA CHỈ: 295 HUNG VUONG, TT NGAI GIAO, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • NHA THUOC MUOI THANH
  ĐỊA CHỈ: TO 16, KHU PHO 4, PHUONG MY PH, TX.Bến Cát, Bình Dương
 • QUAY THUOC 401
  ĐỊA CHỈ: LONG NGUYEN XA.LONG NGUYEN,BEN, TX.Bến Cát, Bình Dương
 • NHA THUOC PHUONG ANH
  ĐỊA CHỈ: SO 31, TO 3, AP 2, XA TAN THAN, TX.Tân Uyên, Bình Dương
 • NT HONG QUYEN
  ĐỊA CHỈ: 44 Dt 745,Thuan An, TX.Thuận An, Bình Dương
 • QT SO 81
  ĐỊA CHỈ: 65/1 Dt 743, An Phu, Thuan An,, TX.Thuận An, Bình Dương
 • Qt 198
  ĐỊA CHỈ: 1/48, kp hoa lan 2, TX.Thuận An, Bình Dương
 • NT BINH DAN
  ĐỊA CHỈ: 37 PHAN DINH PHUNG,THUAN AN, TX.Dĩ An, Bình Dương
 • NT BAO LIEN
  ĐỊA CHỈ: 1/18 AP HOA LAN 2,THUAN GIAO,T, TX.Dĩ An, Bình Dương
 • CONG TY CO PHAN DUOC BECAMEX Q
  ĐỊA CHỈ: SO 14/1, KHU PHO BINH DANG PHU, TX.Dĩ An, Bình Dương
 • NT THANG LONG
  ĐỊA CHỈ: 15C/4 KHU CHUNG CU 434 BINH HO, TX.Dĩ An, Bình Dương
 • NT BA HAI
  ĐỊA CHỈ: 30/2 KP.BINH QUOI P.BINH CHUAN, TX.Dĩ An, Bình Dương
 • NHA THUOC TAY NGOC HIEU
  ĐỊA CHỈ: 5/9 DUONG THU KHOA HUAN KP HOA, TX.Dĩ An, Bình Dương
 • Quay thuoc 109
  ĐỊA CHỈ: 222 Ap lo o, An Tay, TX.Bến Cát, Bình Dương
 • NT THANH TAM
  ĐỊA CHỈ: 117 DUONG 30/4,P.PHU HOA,TP TH, TX.Dĩ An, Bình Dương
 • NHA THUOC BINH TRA GIANG
  ĐỊA CHỈ: 23 NO TRANG LONG, PHUONG TAN B, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
 • NT TRA GIANG
  ĐỊA CHỈ: 844 PHU RIENG DO,DONG XOAI, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
 • NT.Thuy Tằm
  ĐỊA CHỈ: 365, ql 14, P.Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
 • NT.Thanh Nga
  ĐỊA CHỈ: 30 nguyên bình, P.Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
 • QUAY THUOC HONG PHAT 1
  ĐỊA CHỈ: AP CHO, XA SUOI NHO,DINH QUAN, Huyện Định Quán, Đồng Nai
 • QUAY THUOC HANG
  ĐỊA CHỈ: KIOS SO 2,CHO DAU GIAY,XA BAU, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
 • QUAY THUOC HONG PHUC
  ĐỊA CHỈ: 13/N PHUC NHAC, GIA TAN 3,THON, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
 • NHA THUOC MAI TRAM
  ĐỊA CHỈ: SO 8, (THUA DAT SO 21,TO BAN DO 45), Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
 • NHA THUOC THANH TUYEN
  ĐỊA CHỈ: SO 49 DUONG HUNG VUONG, KP1, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
 • NT NGOC MINH
  ĐỊA CHỈ: 276 TQTOAN, BINH DA ,BIEN HOA, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • NT KHOI VU
  ĐỊA CHỈ: 10/3 KP11 T HOA,BIEN HOA, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • QT 736
  ĐỊA CHỈ: 28/8 KP3, P AN BINH,BIEN HOA, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • QUAY THUOC TRONG HOA
  ĐỊA CHỈ: A8/K80 AP LONG DUC 1, XA TAM P, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • NHA THUOC PHUONG MY
  ĐỊA CHỈ: 277 DUONG 333, BUI VAN HOA, KP, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • QUAY THUOC SO 163 - CN CONG TY CPDP HAI PHONG - HIEU THUOC HAI PHONG
  ĐỊA CHỈ: SO 448 NGO GIA TU, PHUONG CAT BI, Hải An, Hải Phòng
 • HT 45 - DS YEN
  ĐỊA CHỈ: NGA 3 TRUONG XUAN, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • NHA THUOC AN PHUOC II
  ĐỊA CHỈ: 135 TON DUC THANG, PHUONG AN SON, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • NHA THUOC MINH GIAU
  ĐỊA CHỈ: SO 453 PHAN CHAU TRINH, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC SO 52 TRUC THUOC CTY CPTM DUOC-SAM NGOC LINH QUANG NAM
  ĐỊA CHỈ: SO 364 HUNG VUONG, PHUONG AN SON, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
 • QUAY THUOC NHAN TAM
  ĐỊA CHỈ: SO NHA 74 PHO BUI THI CUC, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
 • QUAY THUOC KHANH PHUONG
  ĐỊA CHỈ: CHO THANH HA, XA THANH TRACH, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 • QUAY THUOC THUY MIEN
  ĐỊA CHỈ: CHO HOAN LAO, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 • QUAY THUOC SO 1 CONG TY CO PHAN DUOC VTYT QUANG TRI
  ĐỊA CHỈ: KHU 4, TT GIO LINH, Huyện Gio Linh, Quảng Trị
 • NHA THUOC MAI NAM
  ĐỊA CHỈ: SO NHA 239 KHU 3, THI TRAN YEN DINH, Huyện Hải Hậu, Nam Định