Thoa một lượng nhỏ Hiruscar trực tiếp lên vết sẹo và nhẹ nhàng chà xát. Với những vết sẹo mới, nhẹ nhàng xoa bóp 2 đến 3 lần một ngày trong vòng 4 tới 8 tuần ngay khi vết thương vừa đóng lại. Với những vết sẹo cũ, nhẹ nhàng xoa bóp 2 đến 3 lần một ngày trong vòng 4 tới 6 tháng.

Chào bạn. Bạn nên thoa một lượng nhỏ Hiruscar trực tiếp lên vết sẹo và mát-xa nhẹ nhàng. Với những vết sẹo mới, bạn nên thoa sản phẩm từ 2 đến 3 lần một ngày trong vòng 4 tới 8 tuần ngay khi vết thương vừa đóng lại. Với những vết sẹo cũ, bạn thoa sản phẩm từ 2 đến 3 lần một ngày trong vòng 4 tới 6 tháng để thấy hiệu quả bạn nha.

Chuyên gia Hiruscar

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA