Với những vết sẹo mới, Hiruscar có thể làm mờ sẹo nhanh trong vòng 2 tuần. Những vết sẹo cũ cần thời gian lâu hơn, lên đến 4 tới 6 tháng để thấy được kết quả.

Chào bạn. Với những vết sẹo mới, Hiruscar có thể làm mờ sẹo nhanh trong vòng 2 tuần. Những vết sẹo cũ cần thời gian lâu hơn, lên đến 4 tới 6 tháng để thấy được kết quả bạn nhé.

Chuyên gia Hiurscar

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA