Hiruscar nên được sử dụng sớm ngay khi vết thương vừa đóng lại.

Chào bạn. Hiruscar nên được sử dụng sớm ngay khi vết thương vừa lành, tức là ngay sau khi vết thương khô lại và bong mài thì bạn nên bôi ngay Hiruscar để ngăn ngừa hình thành vết thâm/sẹo bạn nhé.

Chuyên gia Hiruscar

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA