Có, Hiruscar có thể được sử dụng cho trẻ em.

Chào bạn. Hiruscar có thể được sử dụng cho trẻ em trên 2 tuổi bạn nha. Bạn nên đợi sau khi vết thương khô lại và bong mài rồi mới thoa Hiruscar, tránh thoa lên vết thương còn hở bạn nhé.

Chuyên gia Hiruscar

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA