Không, không có giới hạn về tần suất và thời gian bạn có thể sử dụng Hiruscar. Bạn bôi nó càng thường xuyên thì kết quả càng tốt.

Chào bạn. Không có giới hạn về tần suất và thời gian bạn có thể sử dụng Hiruscar. Bạn bôi nó càng thường xuyên thì kết quả càng tốt bạn nhé.

Chuyên gia Hiruscar

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA